Liquid Web Managed Word Press

Digitális zsákbamacska

Az alábbiakban olyan programokkal, programkódokkal foglalkozunk, melyet ártó szándékkal (beleértve az illetéktelen elérést is) hoztak létre, vagy kísérletezésből, játékból születettek, de veszélyt jelentenek és kárt okozhatnak. Az ilyen kódokat 'vandalware' szóval is illetik, mely roppant találó, bár nem elterjedt. E programok sajátos csoportját alkotják a vírusok és a férgek (worms), melyek sajátsága, hogy aktivizálódva reprodukálódhatnak, s egy rendszerben vagy számítógépek közt terjedhetnek.

Bár számos más csoport is idetartozik, ezek közül csak a trójai falovakat (Trojan Horses) tárgyaljuk. Említjük a bombákat (bombs) és a csapóajtókat (hátsó ajtó - trap door, back door), melyek, mint az előzőek 'alkatrészei' érdekesek. Az egyéb csoportok jelentősége nem kicsiny, de nem a nyílt hálózatok (Internet, BBS-ek) esetében, vagy túl speciális kérdés lenne tárgyalásuk. A vírusokban, férgekben és trójai falovakban még két közös vonás van, ami a közös tárgyalásukat indokolja:

  • a hasonló károkozás;
  • az ellenük történő védekezés hasonlósága, mely a terjesztés- és terjedésbeli rokon vonásokból fakad.