Liquid Web Managed Word Press

Névtelen levelek és üzenetek

A következőkben hamis leveleknek nevezzük a szakirodalom által 'pseudonym'-nak (angolul 'fake mail', ill. 'forged mail'-nek) ismert leveleket, melyeket hamis címzéssel (nem létező címmel vagy más nevében) adtak fel, s a névtelen leveleket is ide értjük.

Sok levelezőrendszerben (pl. az Internet alapvető levelezőrendszerében) könnyű, vagy legalábbis lehetséges hamis levelet küldeni. A levelező rendszerek átjárói is lehetővé teszik, hogy olyan rendszerből kapjunk üzenetet, mely gyenge kontrollal rendelkezik a feladó hitelesítésére.

A névtelen levelek egy része gyalázkodó, sok vizet nem zavar, de bosszúságot okozhat. A névtelen levelek más részénél a feladó csak az anonimitását akarja megőrizni, rossz szándék nélkül. Mindenesetre a névtelen levélküldés nem tekinthető kedvező jelenségnek, de más nevében hamis levelet küldeni megengedhetetlen. Ilyenkor érdemes erre felhívni az illetékes postamester vagy rendszergazda figyelmét és segítségét kérni - ez közérdek.

Nagyobb gondot okoznak a mások nevében küldött üzenetek: ilyenkor az üzenetek tartalma, stílusa stb. árulkodhat. Sok esetben a levél header vagy boríték (RFC 822 terminológia szerint) árulja el a feladás rendellenes voltát.

Nyilvánvaló mód a feladó hitelességének ellenőrzésére a rákérdezés, ill. a levél visszaküldése a feladónak. Lehetőleg persze ne e-mailen, hanem más csatornán tegyük ezt, e-mailen legfeljebb akkor, ha a feladó címe létezik, s tudjuk vagy ellenőriztük, hogy azt a jogos tulajdonosa használja.

A hamis levelek problémáját az üzleti, ill. bizalmas levelezésben legjobban a digitális aláírással küszöbölhetjük ki. Az Internet levelezésre is megjelentek szabványok a titkosság és a feladó hitelesítés biztosítására.

A névtelen és hamis üzenetek kérdése alapjában véve egyezik a hamis levelekével.

Rokon probléma a véletlen levélküldés téves címre vagy címekre. Némileg kellemetlen érzése lehetett annak a hölgynek, kinek szerelmes levelét vállalatának kétszázötven dolgozója megkapta. Az esetlen Compuserve és más hasonló címeknél nem ritka, hogy rossz gépeléssel valódi címet találunk el. Levelező szoftverek (saját magunk által írt) makrói szintén okozhatnak tréfákat.